;

Zuivering van afvalwater voor Particulieren en Gemeenschappen

Biologische waterzuivering voor privéwoningen (5 tot 20 IE's), verkavelingen, gehuchten en dorpen (20 tot 2000 IE)

Zuko is in de Benelux de exclusieve fabrikant van biologische afvalwaterzuiveringstations van het type Zuk-O-Pur LF. Dit proces steunt zich op meer dan 20 jaar expertise en honderden units in Europa en in de wereld, zowel bij particulieren, als in deelgemeenten en de industrie.

De Zuk-O-Pur LF waterzuiveringstations zijn veilig en gemakkelijk te exploiteren. Ze presteren beter dan de klassieke actiefslibsystemen zonder de nadelen ervan te hebben. Het gezuiverde water voldoet aan de aangegeven normen en kan geloosd worden zonder het milieu te belasten. Zuko biedt een onderhoudscontract aan zoals voorgeschreven door de gewesten waar de waterzuiveringunit geplaatst werd.

Een onaangepaste waterzuivering heeft talloze nadelen: hoge onderhouds- en werkingskosten, een ondoeltreffende zuivering, storingen, lekken, reukhinder, lozing van onbehandelde stoffen en milieuvervuiling.

Voor een belasting tot 10 IE (inwoner equivalent) bestaat een Zuk-O-Pur LF uit één kuip. Voor grotere belastingen zijn twee of meerdere kuipen nodig. Zuko zoekt met u de juiste technische oplossing voor uw afvalwater en de beste ligging voor de waterzuiveringunit. Zuko helpt u bij de administratieve stappen die u moet ondernemen om een waterzuiveringstation te plaatsen en om mogelijke subsidies en vrijstelling van gewestelijke taksen te verkrijgen.

Ieder afvalwaterprobleem vereist een aangepaste benadering en oplossing. Soms is een afvalwaterzuivering voor een groep huizen voordeliger om de investerings- en werkingskosten te kunnen drukken. Welke oplossing er ook gekozen wordt, het gezuiverde afvalwater voldoet altijd aan de eisen om samen met het regenwater naar oppervlaktewater af te kunnen voeren.

Zuko biedt een onderhoudscontract aan.

Zuko biedt een geïntegreerde en compleet dienstenpakket aan, vanaf het ontwerp, de levering en de plaatsing van de installaties, de levering van de producten tot het onderhoud van en de controle op de goede werking van het systeem.

Hoe kunnen wij u helpen? Contacteer ons!