;

Onderhoud en dienst na verkoop

INTERVENTIES EN ONDERHOUDSCONTRACT VOOR WATERZUIVERINGSINSTALLATIES, POMPSTATIONS, VETVANGERS, REGENWATER SYSTEMEN, WATERBEHANDELING ...

Als fabrikant van Zuk-O-Pur LF installaties, biedt Zuko een onderhoud in de beste condities van haar Installaties. Zuko voert ook het onderhoud van de installaties van andere fabrikanten uit.

Een onderhoud is elk jaar in het Waalse Gewest vereist. De frequentie voor het ledigen van het overtollige slib is afhankelijk van de maat van de installaties, bvb 1 tot 4 jaar voor de kleinere installaties. De noodzaak voor het ledigen is één van de conclusies na een onderhoudsbeurt.

Naast het respijt aan de eisen van elke Regio, kunt u dankzij ons onderhoudscontract van een automatisch proces van uw dossier, gewaarschuwd worden van de deadline voor het volgende onderhoud en een garantievoor een antwoord binnen 72 uur in geval van defect genieten. De technicus heeft gebruikelijk een minimum aan onderdelen met hem mee om de meest voorkomende reparaties te kunnen uitvoeren om dus een tweede bezoek te voorkomen.

Naar aanleiding van ons onderhoudsbeurt of interventie, wordt een verslag opgesteld dat samen met onze factuur voor uw informatie opgestuurd wordt. Dit document kan door de gewestelijke overheden aangevraagd worden in verband met de vrijstelling van de belasting op het lozen van afvalwater.

Remote monitoring van uw installaties kan worden aangeboden als aanvulling op uw standaard onderhoudscontract.

Hoe kunnen wij u helpen? Contacteer ons!