;

Werking van het Zuk-O Pur LF systeem

Het biologisch zuiveringssysteem van ZUKO werkt met een ondergedompeld aeroob vast-bed systeem. Dit eigen ontworpen systeem is efficiënt en milieuvriendelijk en vergt een beperkt onderhoud.

De reiniging van het afvalwater in gebeurt in drie fasen: Primaire Sedimentatie - Biologische Behandeling - Nabezinking. Het primaire en secundaire slib van de installaties van meer dan 100 IE’s worden in een aparte slibtank opgeslagen.

Het gezuiverde water kan afgevoerd worden naar oppervlaktewater, infiltreren in de bodem of gebruikt worden voor irrigatie.

 La station d'épuration des eaux usées ZukoEaux usées - schema de principe

Hoe kunnen wij u helpen? Contacteer ons!