;

Milieucoaching

Hoe een positieve impact op het milieu te hebben.

 

Elke burger, individueel en collectief, heeft een impact op het milieu.

De keuze en het juiste gebruik van sanitaire en waterzuiveringsinstallaties zijn dan ook van cruciaal belang.

ZUKO heeft leermiddelen ontwikkeld voor coaching, opleiding en bewustmaking van goede praktijken bij het gebruik van deze installaties, die de beheer en onderhoudskosten helpen te verminderen.

Deze leermiddelen zijn bestemd voor alle instellingen die te maken hebben met het beheer van collectieve sanitaire installaties en/of die wensen bij te dragen tot de bescherming van het milieu:

 

Er worden specifieke acties gericht tot besluitvormers en bedrijfsleiders om een positieve invloed op het milieu te bevorderen:Hoe kunnen wij u helpen? Contacteer ons!