;

Klant

Dolce, luxehotels

Challenge

Solution Zuko

1. Volgende werken werden uitgevoerd tijdens de renovatie:

2. Wekelijkse controlebezoek + Garantie op bezoek binnen de 72 uur in geval van alarm. Het vervangen van al het defectueuze materiaal wordt daar ZUKO uitgevoerd.

3. Installatie van 2 doseerpompen in de keukens. Dze pompen doseren een vloeistof met enzymes en bacteriën die vet afbreken. Deze vloeistof zorgt ervoor dat het ledigen van de ontvetter minder regelmatig moet gebeuren en voorkomt daarbovenop het blokkeren van de leidingen en de vorming van biofilms op de leidingen.

Hoe kunnen wij u helpen? Contacteer ons!