;

Individuele behandelingsinstallaties van partners in België

Land/Plaats (*) Maat station in IE (**) Tanktype Jaar start up
50 IE max
7 actief slib installaties 5 en 8 3 HDPE tanks (Boralit) 2000 tot 2014
3 installaties 15 en 30 IE 3 HDPE tanks (Boralit) < 2002
10 installaties 5 IE 1 betonnen tank (Eloy) 2010 - 2014
100 IE max
Asquillies 100 IE 3 betonnen tank (Eloy) 2011
 
Industrial biorotor te Beringen 60 m3/dag Corten stalen tank MTI 2000 2000
Biorotor + actief slib voor Camping 100 IE max Corten stalen tank MTI 2000 + 1998
 
4 Opstarten of rehabilitaties van zuiveringssystemen van de concurrentie 15 tot 100 IE Beton en Polyester 2000 tot 2014

(*) In Duitsland, DIN of ATV berekeningsnormen zijn van toepassing om de Europese emissienormen (BZV <25 mg / l CZV <125 mg / l en SS <35 mg / l) te garanderen na de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

(**) IE = InwonersEquivalent. Voor België is het eerste cijfer de vuilvracht die de Europese emissienormen garandeert(volgend berekeningsregels van Duitse normen); het tweede getal is de vuilvracht aan die Waalse of Vlaamse regionale normen  zal voldoen.

Deze deellijst is vertrouwelijk. Klanten kunnen gecontacteerd worden met het akkoord en de tussenkomst van ZUKO. De lijst omvat zowel de installaties die ZUKO geplaatst heeft als degenen van onze aannemersklanten.

Zuko heeft telken maals de nodige wijzigingen aan de bestaande riolering aangebracht om een rationele werking van de zuiveringssystemen toe te laten. De voorstudie van de riolering kan zonder maatlimiet door Zuko uitgevoerd worden.

Hoe kunnen wij u helpen? Contacteer ons!